Somatic Experiencing

Somatic Experiencing®(SE) is een psychosomatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). De ervaren lichaamssensaties, de taal van ons lichaam, het ervaren van de sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. Het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld te worden, het lichaam spreekt voor zich en weet ook wat het doen heeft om het trauma te verwerken. 

 

Iedere ervaring in je leven die te snel, te groot en te veelomvattend is, kan leiden tot een traumatische ervaring. Onze natuurlijk reactie bij een heftige gebeurtenis is vluchten of vechten. Wanneer vechten of vluchten niet lukt, dan bevriezen wij. Bij een traumatische gebeurtenis wordt deze energie geblokkeerd, vastgezet in je zenuwstelsel. Je bent “verstijfd van schrik”, staat “aan de grond genageld”. Het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld te worden, het lichaam spreekt voor zich en weet ook wat het doen heeft om het trauma te verwerken. 

 

SE is een subtiele methode voor het verwerken van trauma vanuit het lichaamsbewustzijn, Met aandacht voor de “Taal van ons Lichaam” versterkt het zelfhelend vermogen en kan de aanwezige spanning worden losgelaten. De sensaties in het lichaam en de zintuigelijke waarneming vormen de toegang tot verweking van het trauma. 

 

Kenmerken van SE:

  • SE werkt door middel van direct beleefde veiligheid. Herbeleving is niet noodzakelijk. 
  • SE versterkt de veerkracht en het zelfhelend vermogen van het lichaam. 
  • SE werkt met hulpbronnen en dat is de veiligheid en zorgt voor kracht. Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Deze geven het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning, en dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning. 


Onverwerkt trauma kan leiden tot psychosomatische klachten en een complex van symptomen, zoals: 

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid; 
  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren; 
  • Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens, gevoel van “er niet zijn”. 

Vaak zijn mensen zich niet bewust dat onverwerkt trauma de symptomen in stand houdt. Toch kunnen de effecten jaren later nog voelbaar zijn. 

“Somatic Experiencing helt de kracht van het zenuwstelsel herstellen” 


Tuningboard  

Somatic Experiencing op Tuning Board 

Door persoonlijke training met het Tuningboard heb ik mij verder gespecialiseerd in de traumaverwerking. Als je op het Tuningboard staat ervaar je onmiddellijk de instinctieve en dynamische zoektocht van het lichaam naar aarding, gecentreerd zijn en de optimale ordening van binnenuit. Trauma, letsels, houdingsaanpassingen en langdurige gewoontes verminderen de mogelijkheden van een volle gezondheid. De restrictieve patronen van ons lichaam houden veel gebonden energieëen en informatie vast. De spierspanning worden gevoeld en ervaren. Het contact met het ervaren lichaam wordt hersteld. Een prachtige tool binnen de sessies, niet zozeer het praten als wel het ervaren staat op de voorgrond. 

 

https://www.rolfingboulderdenver.com/the-tuning-board 

"Het Tuningboard fungeert als een versterker en katalysator, om wat er binnen leeft te laten ontvouwen. De beweging die op het Tuningboard verschijnt, is een natuurlijke en liefdevolle beweging. Het diepste deel van ons zenuwstelsel wordt gestreeld.” Darell Sanchez, PhD. 


Tension Releasing Excercises (TRE) 

TRE® | effectief in het verlagen van stress, angst, spanning en pijn 

Met TRE®, ook wel spanningreducerende oefeningen, maak je al dan niet chronische stress, trauma en spanningen uit het lichaam los. Dat kan opgebouwde spanning en stress zijn van hele gewone dagelijkse gebeurtenissen of van moeilijke omstandigheden, van plotselinge of langdurige stressvolle situaties of traumatische levensgebeurtenissen (bijv. natuurrampen, ongelukken, sociale of huiselijke mis(be)handeling). 

Het trillen van het lichaam is een heel natuurlijk fysiologisch fenomeen. De natuurlijke manier voor het lichaam om overbodige spanning kwijt te raken is door de spieren te laten trillen. Dit trillen ervaren we allemaal wel eens. Bijvoorbeeld als we trillende handen of benen, knikkende knieën of een trillende onderlip hebben, bij spanning of als we erg geschrokken zijn. Bij dieren is dit heel normaal, vaak te zien bij honden en paarden. Wij mensen hebben dit veelal verleerd of onderdrukken het trillen. Door het trillen te onderdrukken, blokkeren we zelf het natuurlijke loslaat-mechanisme van ons eigen lichaam en raken spieren makkelijker over-spannen of verkrampt. 

Veel mensen hebben – noodzakelijk of niet – last van chronische stress. Er blijft voor langere tijd een hoog niveau aan stresshormonen in ons lichaam en we blijven langdurig in een staat van vechten – vluchten – bevriezen. Door passiviteit bij spanning en het onderdrukken van trillen slaan we stress op in onze spieren en ons bindweefsel (fascia). Hierdoor ontstaan vaak pijn en kunnen ziektes ontstaan. 

 

Ik heb persoonlijke ervaring met Tension Releasing Excercises (TRE) en hier ook enige cursus in gevolgd. TRE is een methodiek om bevroren spanning door middel van schudden en trillen los te laten. Deze natuurlijke vorm van spanning loslaten wordt gefaciliteerd door speciaal daarvoor ontwikkelde oefeningen, maar kan ook tijdens een Somatic Experiencing sessies spontaan opkomen. Daar waar dat opkomt kan ik dat ook begeleiden.

Kijk voor meer informatie over ontladen door trillen de video "STAR Groups Tension and Trauma Releasing Exercises TRE" door te klikken op de volgende link:

Spanning loslaten door trillen